Onze stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daarom zijn al uw giften fiscaal aftrekbaar.

Om onze activiteiten te kunnen bekostigen hebben wij donateurs nodig. Voelt u zich aangetrokken tot onze stichting? Neem dan contact op via de contactpagina. In de algemene donateursbrief wordt meer verteld over een financiële bijdrage.

Wilt u direct een gift overmaken?
Dit kan op IBAN: NL45 RABO 0342 7856 05.