Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse gang van zaken.

Het bestuur van de stichting bestaat uit 7 onbezoldigde natuurlijke personen. Dit betekent dat de bestuursleden geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. In het onderstaande overzicht staan de namen van de bestuursleden en welke rolverdeling van toepassing is.

  • Henk Aantjes – voorzitter
  • Marian van Rees – secretaris (schoolcommissie)
  • Wilbert Struik – penningmeester (actiecommissie)
  • Koen Kalkman – algemeen bestuurslid (reiscommissie)
  • Suzanna van den Heerik – algemeen bestuurslid (uitstapjescommissie)
  • Lineke de Jong – algemeen bestuurslid (schoolcommissie)
  • Klarie Aantjes – algemeen bestuurslid (gastoudercommissie)

De stichting heeft geen werknemers in dienst en maakt uitsluitend gebruik van vrijwilligers die over het algemeen zijn aangesteld in de verschillende werkgroepen. Al deze vrijwilligers ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.