Binnen de stichting zijn verschillende commissies actief.

Actiecommissie

De actiecommissie houdt zich vooral bezig met het bijeenbrengen van de financiële middelen. Gedurende het hele jaar verzorgen wij verschillende acties waarmee we zoveel mogelijk geld proberen op te halen. De kosten voor de overkomst van de kinderen uit Oekraïne en hun verblijf hier in Nederland zijn hoog. Behalve de opbrengsten van de acties zijn er gelukkig nog andere inkomstenbronnen, zoals donateurs en vrije giften, die dit mogelijk maken.

U kunt ons bereiken via actie@kinderhulpoekraine.nl

Gastoudercommissie

De gastoudercommissie brengt kinderen en gastgezinnen bij elkaar. De commissie probeert de gastgezinnen ook zo goed mogelijk te begeleiden. Ieder commissielid is aanspreekpunt voor een aantal gastouders bij onverhoopte moeilijkheden of andere vragen. Ook bezoeken we de gastouders ongeveer een week na aankomst van de kinderen om te vragen en te kijken hoe het gaat. We hebben een handleiding met nuttige tips en telefoonnummers en een Oekraïense woordenlijst met uitspraak.

U kunt ons bereiken via gastoudercommissie@kinderhulpoekraine.nl

Schoolcommissie

De schoolcommissie verzorgt het onderwijs en de andere schoolse activiteiten. Tijdens het verblijf in Nederland gaan de Oekraïense kinderen naar school. In het verenigingsgebouw “De Rank” van de Hervormde Kerk te Molenaarsgraaf is de zolderruimte ingericht als klaslokaal. De kinderen krijgen les van drie Oekraïense juffrouws. Tussen de middag eten de kinderen op school en spelen ze buiten op het plein van CBS “De Bron”. Elke dag horen ze een verhaal uit de bijbel. Tijdens het middagprogramma maken ze een knutselwerkje. Hierbij helpen ook vrijwilligers.

U kunt ons bereiken via schoolcommissie@kinderhulpoekraine.nl

Uitstapjescommissie

De uitstapjescommissie zorgt voor de activiteiten voor de kinderen in de periode dat ze hier zijn. Bijvoorbeeld een bezoek aan slot Loevestein, een speeltuin of een visavond. Maar ook een heuse ‘Boerderijdag’. En niet te vergeten de familiedag met barbecue. Voor de kinderen zijn het fantastische momenten om met elkaar op te trekken en (nieuwe) vrienden en vriendinnen te maken. Alles wordt in werking gezet om de kinderen een onvergetelijke tijd te bezorgen en hen ervaringen mee te geven die van positieve invloed zijn op de rest van hun leven.

U kunt ons bereiken via uitstapjescommissie@kinderhulpoekraine.nl

Reiscommissie

De reiscommissie houdt zich bezig met de overkomst van de kinderen uit de Oekraïne naar Nederland en andersom. Veel zaken moeten al in een vroeg stadium geregeld worden. De paspoorten dienen in orde te zijn, maar ook andere papieren moeten voorzien zijn van de juiste stempels. Verder houdt de reiscommissie contact met betrokken mensen in Oekraïne. Enkele dagen voordat de kinderen naar Nederland komen worden alle Oekraïense kinderen bezocht en kunnen zij en hun ouders zien wie wij zijn en wordt er verteld over Nederland. Tevens zorgt de reiscommissie voor de samenstelling van de groep begeleiders om de kinderen op te halen en weer thuis te brengen.

U kunt ons bereiken via reiscommissie@kinderhulpoekraine.nl