Opbrengst rommelmarkt 2015

We kijken terug op een geslaagde rommelmarkt met een prachtige opbrengst! Met elkaar is er € 10.000 euro opgehaald. We bedanken iedereen heel hartelijk die hieraan heeft bijgedragen.